Rørviglund Grundejerforening


Bakkestien, Rørviglund og Sølund, 4581 Rørvig

Rørviglund-Nyt nr. 28  -  Sommer 2017

Kære medlemmer af Rørviglund Grundejerforening

Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling kunne endnu engang afholdes udendørs under solparasoller i strålende vejr.

 

Under punktet indkøb af hjertestarter var lidt usikkerhed om hvorvidt GF var beslutningsdygtig. Der blev alligevel gennemført en skriftlig afstemning og bestyrelsen ville efterfølgende tage bestik af situationen. Det er så siden blevet afklaret at GF var beslutningsdygtig. Direkte adspurgt har hverken deltagere i GF eller fuldmagtsgivere gjort indsigelser og derfor anses beslutning om indkøb at være vedtaget på GF.

Formanden sætter gang i indkøb m.m. når ferien starter i Rørvig d.17. juli. Vi har aftalt med Trekanten at de deltager økonomisk med både indkøb og drift.

Kort fortalt koster starter, skab og opsætning ca. 18.000,- kr. Årlig strømforbrug ca. 3-400 kr. Efter 5 år udskiftes batterier m.m. til en pris på 2.000,- kr. Skabet opsættes på Langesøvej 2, så det er synligt fra vejen..

 

Forud for generalforsamlingen blev der afholdt et lille kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter. Vores naboforening, Trekanten, var inviteret til dette kursus og det var der 5 personer der benyttede sig af. Det var hyggeligt at mødes og måske vi også i fremtiden kan mødes på tværs af foreningerne. Alle var meget begejstret for kurset, som både gjorde os meget klogere på procedurer hvis uheldet er ude, men selvfølgelig først og fremmest hvordan man laver førstehjælp ved et hjertestop. Forhåbentlig bliver det aldrig aktuelt, men godt at vide man kan gøre en forskel såfremt i fald.

 

Som det både er nævnt i indkaldelsen og blev diskuteret på GF så har bestyrelsen booket Marianne F til en 4 timers sejltur på fjorden, lørdag d. 16. september kl. 11 – 15. Vi sejler ned og runder Orø og måske der også bliver tid til lidt fiskeri undervejs. Marianne F koster 1.000 kr i timen, altså 4.000 kr. Der var stor opbakning på GF og som aftalt afgiver man senest 1. august bindende tilmeldinger til formanden. Det er naturligvis tilladt at tilmelde familie, venner etc. Der er plads til godt 30 personer og tilmeldinger bliver behandlet efter ”først til mølle” princippet. Vi regner med en stærkt reduceret pris for børn og de helt små u/b. Jeg tænker at en voksenpris bliver i omegnen af 175 kr. pr næse. Foreningen betaler ikke tilskud til turen. Tag selv frokost med eller køb pølser og drikkevarer ombord.  

 

Med de bedste sommerhilsner fra formanden.

 

Lars Stubkjær

Bakkestien 4