Home

Rørviglund-Nyt -Sept. 2018

 

Noget tyder på at sommeren blæser helt væk i denne weekend og vi så må vende os til efterårets komme. Det giver måske anledning til at vi hver især kigger lidt på sommerhusgrundens indretning og naturindhold. Som inspiration vedlægger jeg 2 publikationer fra Odsherred kommune.

 

Bestyrelsen overvejer at hyre Jørgen Stoltz (naturvejleder og medindehaver af ”Det vilde køkken” i Klint) igen. Vi havde besøg af Jørgen tilbage i 2008  hvor vi alle var på ”havevandring” og han gennemgik udvalgte sommerhusgrunde og kom med gode forslag til hvordan man også kunne pleje grundene. Det var en stor succes.

Hvis vi kan blive enig med Jørgen vil jeg gerne allerede nu have tilkendegivelser fra medlemmer der gerne vil lukke os andre ind på grunden og sammen med Jørgen kigger på muligheder.

 

Siden sidst var vi på Sælsafari til Hesselø med Marianne F. Det var en herlig tur og de der hoppede i vandet svømmede rundt blandt sæler. Bestyrelsen har talt om at gentage en sejltur i juli 2019, men hvor skal vi sejle hen? Vi modtager gerne forslag.

 

Med de bedste efterårshilsner fra formanden.

 

Lars Stubkjær

Bakkestien 4

Bestyrelse

 

Formand: Lars Stubkjær, Bakkestien 4, 4581 Rørvig

 

Lars Eskebjerg, kasserer, Rørviglund 15, 4581 Rørvig

 

Tove Sørensen, Rørviglund 18, 4581 Rørvig

 

John Hansen, sekretær, Bakkestien 4, 4581 Rørvig

 

Erik Vedel Jensen, næstformand, Bakkestien 1, 4581 Rørvig

 

Ibbi Heide, suppleant til bestyrelsen, Rørviglund 13, 4581 Rørvig

 

Finn Petersen, revisor, Rørviglund 5, 4581 Rørvig

 

Magnus Skou Andersen, revisor suppleant, Rørviglund 9, 4581 Rørvig

 

Kontakt: Formand Lars Stubkjær: lsn@nst.dk

 

Medlemsbidrag 2023: 1.000,- kr.

 

Medlemsbidrag skal indbetales inden 1. april til Danske Bank konto nr. 1551-4200057791.